Hotline hỗ trợ

0985 340 203

Giấy phép cung cấp dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

Theo quy định của Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài sản xuất phim tại Việt Nam phải sử dụng dịch vụ sản xuất phim do các cơ sở điện ảnh Việt Nam cung cấp. Cơ sở điện ảnh Việt Nam thay mặt tổ chức, cá nhân nước ngoài nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ phim lấy bối cảnh Việt Nam.

Giấy phép cung cấp dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

 

Theo Khoản 1 Điều 13 Luật Điện ảnh 2022, tổ chức/cá nhân nước ngoài tiến hành hoạt động sản xuất phim tại Việt Nam phải sử dụng dịch vụ sản xuất phim do cơ sở điện ảnh Việt Nam cung cấp. Các cơ sở điện ảnh Việt Nam thay mặt tổ chức/cá nhân nước ngoài sẽ xin Giấy phép cung cấp dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam. Các bước thực hiện như sau:

 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

 

- Văn bản đề nghị cấp Giấy phép;

- Kịch bản tóm tắt phim và kịch bản chi tiết nội dung quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam bằng tiếng Việt;

- Văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài;

- Văn bản cam kết không vi phạm quy định tại Điều 9 Luật Điện ảnh 2022.

 

Bước 2: Nộp 01 bộ hồ sơ xin cấp Giấy phép

 

Hồ sơ sẽ được nộp qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, viết giấy biên nhận và hẹn thời gian trả giấy phép.

 

Bước 3: Nhận kết quả

 

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện cấp Giấy phép.

- Trường hợp không cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Trường hợp nội dung kịch bản cần phải chỉnh sửa, bổ sung, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được kịch bản đã sửa nội dung hoặc hồ sơ đã sửa đổi, bổ sung đầy đủ thông tin, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện cấp Giấy phép.

Viết bình luận: