Hotline hỗ trợ

0985 340 203

VFDA Phối hợp tổ chức chương trình “ĐIỆN ẢNH PHÚ YÊN”

Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên phối hợp tổ chức chương trình "Điện ảnh với Phú Yên. Chương trình dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến 17/11/2023 tại TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên phối hợp tổ chức chương trình "Điện ảnh với Phú Yên. Chương trình dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến 17/11/2023 tại TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

CHƯƠNG TRÌNH “ĐIỆN ẢNH PHÚ YÊN”

I. Mục đích, ý nghĩa

  • Góp phần thu hút các đoàn làm phim trong nước và quốc tế tới Phú Yên để lựa chọn bối cảnh quay phim.
  • Quảng bá du lịch cho tỉnh thông qua các hoạt động điện ảnh nổi bật với sự tham gia của các nghệ sĩ, nhà làm phim tên tuổi trong nước và quốc tế.
  • Là sự kiện điện ảnh chuyên nghiệp, góp phần thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài vào tỉnh Phú Yên.

II. Nội dung

  1. Đơn vị tổ chức
  • UBND tỉnh Phú Yên.
  • Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam.
  1. Thời gian (dự kiến) Ngày 15 - 17/11/2023.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, VFDA sẽ tổ chức ra mắt website: www.vietnamfilmproduction.vn tại Hội thảo với chủ đề “Xây dựng bộ chỉ số môi trường làm phim gắn với phát triển kinh tế, xã hội từ thực tế tỉnh Phú Yên”.

Website được ra mắt với mục tiêu giới thiệu với các nhà làm phim quốc tế về các bối cảnh quay phim độc đáo và hấp dẫn tại Việt Nam. Đồng thời hướng dẫn cho các nhà làm phim quốc tế về quy trình sản xuất phim tại Việt Nam theo Luật điện ảnh 2022, tạo điều kiện thuận lợi để đón các đoàn làm phim quốc tế đến Việt Nam quay phim.

Cũng trong hội thảo này, vi mong mun mang các đoàn làm phim trong nưc và quc tế đến quay phim ti Việt Nam, Hip hi Xúc tiến phát trin Đin nh Vit Nam lần đầu tiên xây dng và giới thiệu B ch s hp dn quay phim (Production Attraction Index - gi tt là PAI). B ch s PAI của từng địa phương chính là li mi các đoàn làm phim đến vi địa phương mình, qua đó gii thiu nhng vùng đt xinh đp, nhng câu chuyn cn đưc k ca đa phương và ca đt nưc Vit Nam.

 

 

Viết bình luận: